DDD storitve

DDD vključuje izvajanje deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije. Registrirani smo za izvajanje DDD storitev na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvu za zdravje. Dela vključujejo izvajanje deratizacije v hlevih in na kmetijskih gospodarstvih, v podjetjih, šolah, vrtcij, stanovanjskih skupnostih, komunalah... Izdelamo deratizacijski načrt in redno izvajamo kontrole z vsemi potrebnimi poročili.