Reprodukcija goveda
Reprodukcija govedi je široko polje znanj, ki v praksi pomeni osemenjevanje govejih plemenic, analiza A kontrole, zdravljenje reprodukcijskih motenj v sklopu črednega zdravljenja itd.
Zdravstveno varstvo ekonomskih živali
Na terenu terenski veterinarji opravljamo zdravljenje ekonomskih živali: govedi, prašičev, konjev in drobnice. Širina znanj zagotavlja pestrost veterinarskega poklica.
Preventiva
Zagotavljanjmo preventivna cepljenja v okviru programskih potreb za govedo, prašiče, perutnino, konje. Preventiva je naložba v zdravstveno varstvo živali, ki zmanjšuje potrebo po zdravljenju.
Kirurški posegi
Terenska kirurgija predstavlja predvsem kastracije, carske reze, operacije dislokacij siriščnikov, kirurgija ran itd. Rejci se precej pogosto odločajo za kirurške rešitve.

Koncesijske dejavnosti

Veterinarji opravljamo vsakoletna dela predpisana v Odredbi RS za tekoče leto. Dela predstavljajo diagnostične preiskave, preventivna cepljenja ...